Salaris van leraar mag toch omhoog

De salarissen in het onderwijs kunnen volgend jaar omhoog. Verder is het lerarentekort minder dreigend dan werd verwacht. Dat meldde minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) afgelopen zaterdag.

OCW wilde een nullijn voor 2006 volgen en de eindejaarsuitkering voor 2005 verlagen. Hierdoor zou volgens de onderwijsbonden het salaris van 290.000 leerkrachten op basis- en middelbare scholen omlaag gaan. De aanleiding voor het gewijzigde beleid van Van der Hoeven is de politie-CAO. Vrijdag werd in die sector een verhoging van 1,25 procent afgesproken. De ministerraad besloot vervolgens dat de lonen in verwante sectoren ook omhoog mogen.

In de nota Werken in het onderwijs 2006, die morgen tegelijk met de begroting van OCW verschijnt, wordt een aanzienlijk tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs voorspeld. Bij een slechte economie – waarbij meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs – voorziet OCW een tekort van twee procent van het totale aantal banen in 2010. Bij een sterke economie kan dit tekort oplopen tot vijf procent van de totale werkgelegenheid, in 2015 tot tien procent.

De belangrijkste oorzaak is vergrijzing; duizenden leraren gaan de komende jaren met (pre)pensioen. De onderwijsbonden CNV en AOb vrezen dat bepaalde vakken op de middelbare school op termijn niet meer gegeven kunnen worden omdat vakdocenten ontbreken.

Maar in het primair onderwijs is de situatie veel minder dramatisch. Door een daling van de bevolking zijn er op de lagere school in 2010 veel minder onderwijzers nodig dan men eerder dacht. Bovendien zijn sinds 2000 3.500 zij-instromers, afkomstig uit andere beroepsgroepen, in het onderwijs gaan werken. Op dit moment is er geen lerarentekort.