Politieke elite mag kennelijk slordig zijn

In de Schiedamse moordzaak is sprake van een ,,serie slordigheden'', maar er is ,,geen opzet bij achterhouden bewijs'' (NRC Handelsblad, 13 september). Las ik niet onlangs net zo'n kop over minister Veerman, toen premier Balkenende aangaf dat zijn minister een reeks slordigheden had begaan, maar dat geen sprake was van opzet? De (politieke) elite denkt kennelijk aldus weg te kunnen komen: ,,Ik geef toe dat het fout is, maar ik deed het niet expres.''

Bij een doorsnee burger is het per ongeluk overtreden van een regel, het begaan van een slordigheid, nooit een reden dat van een sanctie wordt afgezien.

Door bij herhaling als overheid in dit soort zaken met twee maten te meten richt ze enorme schade aan. De geloofwaardigheid van het bestuur, zeker als ook nog op hoge toon gesproken wordt over `normen en waarden', is in het geding.

    • J.N. van der Molen