Nationale rol voor Defensie groter

Defensie moet zich in de naaste toekomst ontwikkelen tot een ,,volwaardige nationale veiligheidsorganisatie'', vergelijkbaar met bijvoorbeeld de politie. Dat blijkt uit de dit weekeinde uitgelekte Defensiebegroting 2006.

Grondgedachte is dat Defensie niet meer louter dient als `vangnet' bij crisissituaties op het gebied van de binnenlandse veiligheid, maar een eigen rol speelt binnen de landsgrenzen, ,,onder het gezag van de civiele autoriteiten''. het ministerie van Defensie houdt voor deze taken permanent 3000 militairen beschikbaar. In principe zijn alle Nederlandse militairen inzetbaar voor taken binnen de landsgrenzen.

Defensie gaat nieuwe plannen maken voor ,,specialistische activiteiten'' als de bescherming van het luchtruim en beveiliging van havens, zo staat in de begroting. Er komt ook een gemeenschappelijk oefenprogramma voor politie, leger en andere diensten op het gebied van de binnenlandse veiligheid. De binnenlandse veiligheidsdienst AIVD en de militaire inlichtingendienst MIVD gaan nauwer samenwerken.

Militairen komen straks in dienst van de Krijgsmacht en niet – zoals nu het geval is – bij een van de krijgsmachtonderdelen (zoals marine, luchtmacht of landmacht). Het nieuwe aannamebeleid moet volgens het ministerie van Defensie de flexibiliteit van de krijgsmacht verbeteren omdat militairen eenvoudiger kunnen overstappen.

Om dat te bereiken verdwijnt in de toekomst ook het verschil tussen de aanstelling van militairen voor bepaalde, korte tijd en voor onbepaalde tijd. Alle militairen zullen voortaan in de loop van hun carrière te maken krijgen met de vraag of zij zullen uitstromen naar de burgermaatschappij, of dat zij kunnen doorstromen naar een beleids- of leidinggevende functie. Op die manier moet de krijgsmacht verjongd worden. Het nieuwe personeelsbeleid moet op 1 januari 2007 worden ingevoerd.