Miljarden voor herstel koopkracht

Het kabinet trekt volgend jaar 2,5 miljard euro uit voor het verbeteren van de koopkracht. Alleenstaanden met kinderen en ouderen met AOW en een aanvullend pensioen gaan er het meest op vooruit (5,25 procent).

Dat blijkt uit een overzicht van de koopkrachtontwikkeling in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2006.

Het ministerie meldt dat twee groepen er het meest (5,25 procent) op vooruitgaan: alleenstaanden met kinderen en een dubbel modaal inkomen (ongeveer 60.000 euro) en ouderen met AOW en een aanvullend pensioen van 10.000 euro.

Tweeverdieners met kinderen en een modaal inkomen (30.000 euro) of daaronder, alleenstaanden met tweemaal modaal en alleenstaanden op het sociaal minimum gaan er niet op vooruit. Het kabinet neemt een aantal maatregelen om de koopkracht te verbeteren. Zo wordt de koppeling tussen lonen en uitkeringen hersteld en de bevriezing van de lonen in de collectieve sector wordt beëindigd.

Ter compensatie van de invoering van een nieuw zorgstelsel heeft het kabinet een zorgtoeslag ingevoerd, die uitgekeerd wordt aan mensen die een te groot deel van hun inkomen aan zorg kwijt zijn.

Ook de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting moet dienen als compensatie voor de zorgkosten.Verder trekt het kabinet 200 miljoen euro extra uit voor de overheidsbijdrage die ouders ontvangen voor de kinderopvang. Het lesgeld voor 16- en 17-jarigen wordt afgeschaft.

De algemene heffingskorting, het bedrag dat iedereen mag aftrekken van zijn belasting, gaat omhoog met 78 euro. Ook fiscaal komt er een aantal aanpassingen ten behoeve van de koopkracht.