Kinderzieltjes

Foto's over Srebrenica waren te schokkend voor de Tweede Kamer. Nu gaan ze naar een andere publieke ruimte. Of toch niet?

Kamerlid Farah Karimi (GroenLinks) vindt dat er een `schaamlapconstructie' is bedacht: de foto's over de massamoord in Srebrenica die volgens Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) te schokkend waren voor het Kamergebouw, zullen op een andere plaats in Den Haag worden tentoongesteld. Drie weken geleden besliste Weisglas dat de foto's uit de Kamer verwijderd moesten worden. Hij had spijt van de toestemming die hij had gegeven voor de tentoonstelling – kinderen die op bezoek kwamen in de Kamer werden geconfronteerd met gruwelijke beelden – maar daarna had hij ook spijt gekregen van de beslissing dat de foto's weg moesten. In Bosnië was woedend gereageerd.

Toch wilde Weisglas niet dat de foto's teruggehangen zouden worden. De Kamerleden Farah Karimi, Bert Bakker (D66) en Bert Koenders (PvdA) hadden daar twee weken geleden om gevraagd in een brief aan het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Vrijdag hoorde Karimi van de directeur bedrijfsvoering van de Kamer dat de foto's misschien opgehangen zullen worden in het Atrium, de hal van het stadhuis in Den Haag. ,,Volgens mij komen daar ook kinderen'', zegt Karimi. ,,De kinderzieltjes in de Tweede Kamer zijn toch niet gevoeliger dan de kinderzieltjes in het gemeentehuis?''

Directeur bedrijfsvoering Henk Bakker zegt dat het zijn idee was om de foto's aan te bieden aan de stichting die tentoonstellingen in het Atrium organiseert. Na een verzoek van de Bosnische ambassadeur voor een andere locatie was Bakker was op zoek gegaan. In het Atrium, zegt hij nu, is ruimte voor een tentoonstelling tot half oktober – ook in de Tweede Kamer zouden de foto's tot half oktober blijven hangen.

Anastasia Chiarella, coördinator van de Stichting Atrium, weet dat er een fototentoonstelling uit de Tweede Kamer is aangeboden. Maar ze weet nog niet waarom dat aanbod is gedaan en ze weet niet waar de foto's over gaan. Natuurlijk, zegt ze, komen er in het gemeentehuis ook kinderen en de stichting vindt ook dat een tentoonstelling niet te schokkend moet zijn voor bezoekers. ,,Dat is één van de criteria die wij hanteren. Je moet er rekening mee houden hoe beelden overkomen.'' Deze week overlegt ze met de afdeling bedrijfsvoering van de Kamer. (PdK)

Met bijdragen van Egbert Kalse, Mark Kranenburg, Petra de Koning en Guus Valk.