Kabinet: tien miljoen extra archeologie

Het kabinet trekt de komende twee jaar 10 miljoen euro extra uit voor archeologische monumenten. Het geld is bedoeld om ,,excessieve opgravingskosten'' te dekken.

Dit zal het kabinet morgen op Prinsjesdag aankondigen bij de presentatie van de rijksbegroting voor 2006. De tijdelijke investeringen worden betaald uit de extra aardgasbaten, die dankzij de hoge olieprijs in het Fonds voor Economische Structuurversterking (FES) vloeien. Eerder werd al bekend dat van de aardgasmeevaller 100 miljoen euro wordt gebruikt om de achterstanden in de monumentenzorg weg te werken.

Nederland telt 12.949 archeologische monumenten, die in veel gevallen worden bedreigd door de aanleg van bedrijfsterreinen en woningbouw. Het Verdrag van Malta verplicht alle lidstaten van de Europese Unie om ,,het archeologische erfgoed als bron van het Europese collectieve geheugen en als een instrument voor historische en wetenschappelijke studie te beschermen''. Staatssecretaris Van der Laan (Cultuur, D66) komt met een `Maltafonds' waarin volgend jaar 3 miljoen euro wordt gestoken en in 2007 nog eens 7 miljoen.

Naast de archeologische vindplaatsen zijn er in Nederland ruim 50.000 gebouwde monumenten, waarvan eenderde kampt met een restauratieachterstand. Van der Laan wil deze achterstand de komende jaren inlopen, zodat op 1 januari 2011 nog maar 10 procent een restauratieachterstand heeft. Dat betekent dat in vijf jaar tijd ruim 11.000 monumenten moeten worden opgeknapt. Volgend jaar verschijnt ook een onderzoek naar de restauratieachterstand.

Van der Laan wil het cultureel bewustzijn in de samenleving vergroten door meer verscheidenheid ,,van aanbod, personeel en publiek in de cultuurmediasector''. Bij culturele instellingen moeten daarom meer bestuurders met ,,een cultureel diverse achtergrond komen''; had in 2004 van de bestuurders nog 12,5 procent zo'n achtergrond, volgend jaar moet dat 15 procent zijn. Dit najaar stuurt Van der Laan de Tweede Kamer een brief met meer maatregelen voor het bevorderen van de diversiteit.

Dit najaar verschijnt ook de notitie over `cultuur en economie', die een van de kroonjuwelen van Van der Laan moet worden. Wat de plannen zijn, is nog onbekend. Wel heeft Van der Laan alvast 1,4 miljoen euro uitgetrokken voor dit onderwerp, een bedrag dat de komende jaren moet oplopen tot een kleine twee miljoen. Zes miljoen euro gaat in 2006 naar het Filmfonds voor de stimulering van de publieksfilm, daarmee krijgt het Fonds een miljoen meer dan eerder was voorzien.