`Genoeg is genoeg' geldt vooral de regen

Enkele duizenden mensen verzamelden zich zaterdag op de Dam om hun onvrede over de behandeling van migranten te uiten. Veel autochtonen waren er niet.

Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) kan de skita krijgen, als het aan Necla Yardimci (38) ligt. Dat maakt ze duidelijk door een bord met de tekst `skita aan Rita' omhoog te houden. Maar er is een probleem: de uit Turkije afkomstige vrouw weet niet wat het betekent. Ze heeft het bord uitgedeeld gekregen van de Turkse Arbeidersvereniging Nederland (HTIB). ,,Het is tegen de regering'', weet Yardimci.

De Turkse is zaterdag met enkele duizenden medestanders bijeen op de Dam in Amsterdam voor `Genoeg is Genoeg!', een door 35 allochtonenorganisaties georganiseerde demonstratie tegen de ,,provocerende'' behandeling van migranten door de maatschappij. Voor de ,,spanningen in de samenleving'' wordt het kabinet verantwoordelijk gehouden. Op het podium verschijnen sprekers en muzikanten uit uiteenlopende maatschappelijke en religieuze organisaties, bevolkingsgroepen en politieke partijen. Alleen de rechtse partijen ontbreken.

De diversiteit van het publiek steekt daar schril bij af. Grote groepen Turkse en Marokkaanse mannen van middelbare leeftijd hebben hun weg naar de Dam gevonden, maar jongeren en vrouwen zijn ondervertegenwoordigd. Autochtonen zijn er wel. Maar zij zijn bijna allemaal gekomen in delegaties van GroenLinks, de SP of de Internationale Socialisten.

Medeorganisator Ilhan Akel (53) had ,,liever meer autochtonen'' gezien. ,,Deze demonstratie is niet alleen voor allochtonen'', zegt Akel, directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB). Hij wijt het aan ,,beperkte middelen'' dat autochtonen niet voldoende zijn aangespoord om te komen. Bovendien vindt volgende week `Keer Het Tij' plaats, een algemene demonstratie tegen het kabinet. Daar zullen wel meer autochtonen komen, denkt Akel.

Rob Duijker (,,ik ben boven de vijftig'') is een van de weinige aanwezige autochtonen zonder spandoek of partijfolder. Hij denkt dat migrantenorganisaties hun achterban beter hebben gemobiliseerd dan Nederlandse organisaties. ,,Niemand weet van deze manifestatie'', zegt Duijker.

De enige spreker van CDA-huize is voormalig partijvoorzitter Tineke Lodders, nu voorzitter van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Zij wordt voorafgegaan door de rappers Algerino en Raymzter, die verwijzen naar ,,die bitch Rita Verdonk'' en ,,die fucking Geert Wilders''. Zowel Lodders als de rappers roepen weinig enthousiasme op bij het publiek. De overwegend Turkse en Marokkaanse vijftigers lijken murw geslagen door de vele sprekers en muzikanten die al aan de beurt zijn geweest.

De 47-jarige Palestijn Mohammed Abuleil kan wel van de rappers genieten. Volgens hem vormen zij het voorbeeld van geslaagde inburgering. ,,Daar zou wel eens wat meer aandacht voor moeten komen'', zegt Abuleil. Hij wordt op zijn wenken bediend door scheidend PvdA-voorzitter Ruud Koole. Die noemt het wassen beeld van rapper Ali B in het aan de Dam gelegen museum Madame Tussaud als bewijs dat allochtonen het wel degelijk kunnen maken in de samenleving.

Hoewel Abuleil de opkomst vindt tegenvallen, is hij tevreden over de mogelijkheid zijn stem te laten horen. ,,Dit kabinet terroriseert allochtonen'', aldus Abuleil. ,,Ik bid dag en nacht dat dit kabinet verdwijnt.'' Hij knikt instemmend als Koole het beleid van het huidige kabinet betitelt als ,,machopolitiek zonder ballen''.

Die mening wordt zeker gedeeld door de 42-jarige Ron Blom van Offensief, een organisatie van ,,radicale socialisten''. Blom, naar eigen zeggen ,,altijd al actief'' in protestbewegingen, keert zich tegen de ,,verdachtmakingen van terrorisme'' die het kabinet tegen migranten zou uiten. Hij vindt de demonstratie een goed moment om het ,,niet optimale'' contact tussen migrantenorganisaties en Nederlandse organisaties te verbeteren. ,,En wellicht levert het wat nieuwe leden voor ons op.''

Jonge allochtonen zijn er amper. Voorzover ze er al zijn, laten ze weinig van zich horen. Als zelfs de rappers een lauw applausje ten deel valt, weet voorzitter Mohamed Rabbae van het landelijk actiecomité genoeg. Hij houdt het slotwoord kort. De meeste mensen zijn dan al weggelopen, want het heeft geregend.

    • Derk Walters