Flitsscheiding verovert terrein

Als een huwelijk stukloopt in een scheiding, willen steeds meer paren die ook snel achter de rug hebben. Vorig jaar is het aantal flitsscheidingen weer licht toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar eindigden 5.000 huwelijken in een flitsscheiding en ruim 31.000 in een echtscheiding. Bij de flitsscheiding wordt het huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap dat zonder tussenkomst van de rechter kan worden beëindigd. Minister Donner (Justitie) wil af van de flitsscheiding. Hij wil dat de rechter altijd meebeslist en dat ouders altijd afspraken maken over de kinderen.