Den Haag is blind terug bij de orde van de dag

Wat in de Haagse politieke sorrycultuur steeds opvalt, is dat pas na druk van buitenaf een probleem tot politiek probleem van een bewindsman/-vrouw wordt, die vervolgens tegenover de Kamer het boetekleed aantrekt, beterschap belooft, niet hoeft op te stappen en dat daarna weer wordt overgegaan tot de orde van de dag.

Minister Donner heeft niet het voortouw genomen om af te treden. Vier jaar onterecht vastzitten is blijkbaar geen politiek issue. Maar de reikwijdte van de schending van het rechtsgevoel door de zaak-Cees B. is groter dan die van het herstelde vertrouwen tussen de Kamer en de minister van Justitie. Kamer en minister schijnen er onvoldoende oog voor te hebben, dat het herstellen van het geschokte maatschappelijke vertrouwen verder reikt dan het huidige compromis waarbij minister Donner niet hoeft op te stappen.

Het publieke wantrouwen of de zaak-Cees B. meer is dan een incident is, blijft na het Kamerdebat onopgehelderd. De blinde vlek die in Den Haag na het referendum over de Europese Grondwet achteraf zo nederig en volmondig als `kloof' werd betiteld en een onoverkomelijke realiteit was, die kloof wordt nu met grote zelfgenoegzaamheid gekoesterd en doodgeknuffeld. Blind, verkokerd en `slagvaardig' is Den Haag terug bij de orde van haar politieke dag.

    • Drs. Gert Ruijer