Biobrandstof helpt niet

Biobrandstof biedt nog geen oplossing voor de door de auto veroorzaakte milieuproblemen. Het kost te veel energie of veroorzaakt te veel uitstoot om een liter biobrandstof te maken, of het nu gebeurt via landbouwmachines of kunstmest. Met andere woorden: wie één liter alcohol tankt, gebruikt daarbij een flinke hoeveelheid onzichtbare brandstof die is ingezet voor het produceren van die alcohol. Er worden nog heftige discussies gevoerd onder wetenschappers en belangengroepen over de extra hoeveelheid energie die nodig is. Volgens één deskundige rekenaar kost de productie van alcohol uit maïs meer fossiele brandstof dan er wordt bespaard. Dan zou ook de beperking van de uitstoot van broeikasgassen helemaal vervallen.

Een tweede probleem is het beslag dat de productie van biobrandstof legt op landbouwgrond. De Nederlandse landbouwgrond kan in de verste verte niet alle Nederlandse auto's laten rijden, dus moet de alcohol in het buitenland worden geproduceerd, waar net zo goed wegverkeer is. Of ontwikkelingslanden moeten grond onttrekken aan de productie van schaarse voedselproducten voor de eigen bevolking. Zo kan er in arme landen honger ontstaan om in het Westen luxe jeeps te laten rijden. Voor de productie van biobrandstof worden nu al grote stukken regenwoud in gebruik genomen, waardoor die geen CO2 meer kunnen afbreken.

Onder druk van Europese regels gaat de Nederlandse regering 100 miljoen geven voor het bijmengen van biobrandstoffen bij benzine en dieselolie. Zo dreigt er in Europa een alternatief landbouwsubsidiecircus te ontstaan.

De Europese regeringen kunnen wel geld steken in onderzoek naar verbeterde biobrandstoffen. Wat nu technisch onmogelijk is, kan in de toekomst wel werken. Buiten biobrandstof zijn er genoeg milieubesparingstechieken over die nu al werken. Het is ruimschoots bekend hoe auto's zuiniger kunnen rijden. Tot nu toe is de vooruitgang van de autotechniek alleen gebruikt om auto's zwaarder en krachtiger te maken. Het gemiddelde brandstofgebruik van auto's kan met de huidige stand van de techniek gemakkelijk worden gehalveerd en dat spaart aanzienlijk meer fossiele brandstof en broeikasgassen dan de 5,75 procent biobrandstof die binnenkort uit de pomp moet komen.

In plaats van nieuwe landbouwsubsidies te bedenken kan de Europese Unie de auto-industrie dwingen steeds zuiniger auto's te produceren. De Amerikaanse regering heeft jarenlang met succes steeds lagere gemiddelde verbruiksnormen aan de auto-industrie opgelegd. Tot de autofabrieken begonnen aan de productie van luxe jeeps die wettelijk niet vielen onder de categorie personenauto's, waardoor het gemiddelde verbruik van auto's weer steeg. Er is voldoende kennis om meer te bezuinigen op het energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen. Bij een lager brandstofgebruik kan de economie alleen maar baat hebben.