Annan laakt VS om kernwapens

VN-chef Kofi Annan heeft zaterdag in zijn toespraak bij de opening van de Algemene Vergadering gewaarschuwd voor een ,,diplomatieke va banque-politiek'' tegenover de groeiende dreiging van verspreiding van massavernietigingswapens.

Annan zei dat de wereldwijde consensus over het nonproliferatieverdrag tegen verspreiding van massavernietigingswapens ernstig is verzwakt. Dit jaar zijn al twee keer onderhandelingen over de strijd tegen zulke wapens bij de VN mislukt. ,,De inzet is te hoog om maar door te gaan op het gevaarlijke pad van een diplomatieke va banquepolitiek'', zei Annan.

Hij kritiseerde indirect de Verenigde Staten, die dwarslagen bij het thema ontwapening in de slotverklaring van de VN-top vorige week, waardoor een akkoord over de strijd tegen massavernietigingswapens uitbleef. De VS wilden niet de eerder door kernwapenstaten gedane belofte om verder te gaan met ontwapening versterken.

,,Staten konden het niet eens worden over de bevestiging van hun bestaande toezeggingen, of een weg vooruit vinden, zelfs niet op het niveau van uitgangspunten. Zij waren tevreden door naar elkaar te wijzen in plaats van te werken aan oplossingen'', zei Annan. ,,We moeten snel beginnen met het herstellen van onze beangstigende mislukkingen inzake nucleaire nonproliferatie en ontwapening.''

Annan was positief over de VN-top voor ontwikkeling, veiligheid, mensenrechten en hervorming van de VN. ,,Er is vooruitgang geboekt op een breder front dan bij enige andere gelegenheid in de zestigjarige geschiedenis van de organisatie'', zei hij. Annan bepleitte snel te beginnen met de uitvoering en ,,de resterende meningsverschillen te overbruggen''. Hij drong erop aan de vredesopbouwcommissie die landen na een conflict moet helpen, al voor het eind van het jaar te laten beginnen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rice, zei zaterdag in haar toespraak dat de VN ,,een aanhoudende revolutie voor hervormingen moeten lanceren''. ,,Deze organisatie moet nu zichzelf veranderen als ze een motor voor verandering in de 21ste eeuw wil worden'', zei Rice. Zij bepleitte zo snel mogelijk de mensenrechten en het terrorisme ter hand te nemen.

Rice riep de lidstaten op een samenhangend antiterreurverdrag aan te nemen, met daarin een definitie van terrorisme. In de verklaring van de top was deze definitie weggelaten, hoewel het document elke vorm van terrorisme veroordeelde. ,,Geen zaak, geen beweging en geen wrok kunnen het opzettelijk doden van onschuldige burgers en niet-strijders rechtvaardigen. Dit is onacceptabel volgens elke morele norm'', zei Rice. Ook Annan wil ,,een wereldwijde antiterreurstrategie die terroristen verzwakt en de internationale gemeenschap versterkt''.