Aldus...

,,Deze symboolpolitiek is de perfecte methode om bekwame mensen, die niet om de waarheid heen draaien, in het openbare bestuur uit te schakelen.'' (Klaas de Vries in zijn weblog over de motie van wantrouwen die GroenLinks vorige week indiende tegen Donner.)