Zelfbenoemde experts minachten mij

Cyrille Offermans weet het mooi te vertellen: op dit moment wordt een generatie ongeletterde barbaren gevormd, en het onderwijs treft hiervoor alle blaam. Maar Offermans maakt het wel erg bont als hij het vermeende verval specifiek toeschrijft aan een algemene ongeletterdheid en desinteresse onder de leraren, in het bijzonder de jonge generatie.

Ik ben zo'n jonge docent. Vrijwel dagelijks word ik geconfronteerd met domheid en minachting. En ik doel hier niet op mijn leerlingen. Ik heb het over het mij opgedrongen beleid, mijn salaris, maar bovenal over de ongefundeerde meningen van zelfbenoemde experts als Offermans.

Zeker: de tijden veranderen, het onderwijs verandert mee. Dat kun je jammer vinden of slecht, maar je kunt niet terug. Gelukkig zijn sommige dingen van alle tijden. Zo ben ik ervan overtuigd dat de gemiddelde scholier vijftig jaar geleden met net zoveel of net zo weinig vreugde Couperus opensloeg als later zijn kinderen of kleinkinderen dat deden en doen.

    • W.G. Kuijper