Zalm wil hogere energieprijzen niet compenseren

Het kabinet is op dit moment niet bereid tot precieze beloften over ondersteuning van de koopkracht in verband met de hoge energieprijzen. Dat heeft vice-premier Zalm gisteren gezegd na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad.

,,Het is niet zinvol om blanco cheques af te geven'', aldus Zalm, die eerst wil wachten op gegevens van het Centraal Planbureau (CPB), dat aan het einde van dit jaar zal nagaan wat het effect is van de gestegen olieprijs op zowel de rijksuitgaven als de rijksinkomsten.

Het CDA kondigde afgelopen donderdag aan bij de Algemene Politieke Beschouwingen van volgende week een motie te zullen indienen, waarin wordt voorgesteld de burgers deels voor de gestegen energieprijzen te compenseren. PvdA, VVD en andere partijen hebben laten weten deze gedachte te steunen.

Deze partijen menen dat de compensatie kan worden bekostigd uit de door de hoge energieprijzen gestegen inkomsten van het rijk, door gasbaten en meerdere belastingopbrengsten. Zalm (tevens minister van Financiën) waarschuwde evenwel voor te hoge verwachtingen op dit gebied. ,,Een hoge olieprijs leidt ook tot extra uitgaven, in de vorm van een mindere economische groei en meer uitgaven in verband met werkloosheidsuitkeringen'', zei de vice-premier gisteren na het kabinetsberaad.

Tevens wees Zalm erop dat het moeilijk is te voorspellen hoe de olieprijs zich zal ontwikkelen. Die bevindt zich thans op ongeveer 65 dollar per vat, terwijl in de volgende week in de Miljoenennota gepresenteerde rijksbegroting van 50 dollar per vat is uitgegaan. Er zijn, merkte Zalm op, ook analisten die voorspellen dat de olieprijs in de komende maanden juist sterk zal dalen, tot bijvoorbeeld ongeveer dertig dollar per vat.

In ieder geval is uitgesloten dat het kabinet zou meewerken aan een ingreep in de consumentenprijzen voor bijvoorbeeld benzine, vertelde minister Zalm. Naar zijn zeggen hebben de ministers van Financiën van de Europese Unie afgesproken dat onmiddellijk ingrijpen in de prijzen door de overheid in geen geval een aanvaardbaar middel is.