Schilder Gedichtenquiz

Bij de opgaves voor de Grote Schilder Gedichtenquiz (16 september, pagina 18) zijn twee illustraties weggevallen. De bovenste hoort bij vraag 2, de onderste bij vraag 3.

De illustratie bij vraag 11 hoort bij vraag 12. De quiz is ook te vinden via www.nrc.nl