S. Montag

De column van Montag, `Orkanen van verandering', van vorige week was aanleiding tot de volgende reactie.

Er hebben inderdaad `Orkanen van verandering' gewoed als je het geen probleem vindt als man van 50+ een `oude lul' te worden genoemd. Tot tweemaal toe in deze column betitelt de schrijver zichzelf en leeftijdgenoten op deze wijze. De vanzelfsprekendheid die schrijver in zijn bijdrage aan de dag legt over de manier waarop hij denkt dat jeugdigen zo over ouderen denken, is zeer bedenkelijk, evenals de quasi grappige wijze waarop hij de ouderen beschrijft.

Het is zeer kwalijk als jeugdigen de ouderen op een dergelijke manier zouden bejegenen, maar het is helemaal verwerpelijk als men tot deze leeftijdscategorie behorend er al van uitgaat dat anderen zo over je denken! Kom op, meneer Montag, wees wat positiever, recht de rug en laat zien dat u iets meer voorstelt dan uit dit stukje blijkt. Neem een voorbeeld aan de winkelmevrouw van 22 jaar uit uw eigen artikel die er in elk geval blijk van geeft iets meer van omgangsvormen te begrijpen dan u zelf.

Noot van redactie: Montag gebruikte de woorden `oude lul' in de week dat Remco Campert zich in zijn column op de voorpagina van De Volkskrant beklaagde over het feit dat hij elders in zijn eigen krant aldus betiteld werd. Voor wie Campert had gelezen was de ironie duidelijk. Voor alle anderen was het wat ironie wel vaker is: dat gedeelte van de grap dat niet begrepen wordt.

    • Drs. W.Damen