Pensioen na scheiding (2)

Het afsluiten van een lijfrenteverzekering blijft het overwegen waard. Het is niet zomaar een fiscaal trucje, maar een concept dat al in de 17de eeuw is bedacht door Johan de Witt.

U schreef laatst dat vrouwen die gescheiden zijn voor 1981 geen recht hebben op het pensioen van hun man. Dat klopt niet helemaal. Bij scheiding voor 1981 is er recht op een kwart van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen, mits het huwelijk minstens 18 jaar heeft geduurd en er kinderen waren.

(E.A.)

Dat is waar, maar daarvoor is het nu te laat. In de pensioenvereveningswet van 1 mei 1995 is opgenomen dat mensen die voor 27 november 1981 gescheiden zijn, onder bepaalde voorwaarden (minstens 18 jaar huwelijk, een kind en geen overbedeling bij de scheiding) recht hebben op een kwart van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Wie hiervoor in aanmerking dacht te komen, moest dit binnen twee jaar nadat de wet in werking trad aanhangig maken bij het pensioenfonds. Wie te laat komt, dus na 1 mei 1997, krijgt nul op het rekest. In dat geval zou je een advocaat kunnen inschakelen, maar of dit effect heeft weet ik niet.

Wie gescheiden is tussen 27 november 1981 (op die dag deed de Hoge Raad uitspraak over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, het Boon-Van Loonarrest) en 1 mei 1995 heeft meestal ook een advocaat nodig om een deel van het pensioen te krijgen. Tenzij de ex-partner zelf bereid is om te delen natuurlijk. Eigenlijk is pensioenverdeling alleen maar goed geregeld voor mensen die gescheiden zijn na 1 mei 1995. Want ook de kleine reparatie ten gunste van de groep die voor 1981 gescheiden is, zet niet veel zoden aan de dijk. Om te beginnen wisten veel mensen dit niet, waardoor ze te laat waren met hun claim - als ze al claimden. En bovendien heb je er niets aan als je maar 17 jaar getrouwd was. Of als je 40 jaar getrouwd was, maar geen kinderen hebt. Voor meer informatie: Stichting Recht op Recht voor 1981, Van Speijkstraat 39, 2518 EV Den Haag.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenzaken

    • Wilma van Hoeflaken