Overstappen voor alternatieve hulp

In het nieuwe zorgstelsel kun je makkelijk van verzekeraar wisselen omdat er een acceptatieplicht is. Dit geldt echter alleen voor de basisverzekering en niet voor de aanvullende verzekeringen. Ik heb ME, de reguliere geneeskunde kan niets voor mij doen, dus ben ik aangewezen op het alternatieve (wel artsen-)circuit. Heb ik dan wel een mogelijkheid om van verzekeraar te veranderen?

(Ineke Uuldriks, Wormer)

Het pakket van de basisverzekering komt overeen met de huidige dekking van het ziekenfonds. Alternatieve geneeswijzen maken daar geen deel van uit. Alternatieve zorg kan alleen verzekerd worden via een aanvullende verzekering. In de nieuwe zorgverzekeringswet is de koppeling tussen ziekenfonds en aanvullende verzekering opgeheven. Mensen hoeven hun basisverzekering en aanvullende verzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Klanten van het ziekenfonds die nu alternatieve hulp vergoed krijgen via hun aanvullende verzekering, krijgen straks meer keuzevrijheid. Zij kunnen hun basisverzekering houden en voor hun aanvullende verzekering overstappen naar een andere verzekeraar.

Hierbij hoort wel een kanttekening. Verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor aanvullende verzekeringen kunnen zij mensen weigeren. In december bieden verzekeraars al hun klanten echter een polis aan voor 2006 die vergelijkbaar is met hun huidige verzekering. Het eerste jaar zullen verzekeraars nog geen risicogroepen weren. Het jaar daarop kan dat wel gebeuren.

Dit is de derde aflevering van een serie waarin de redactie vragen van lezers over het nieuwe zorgstelsel beantwoordt. Wie een vraag heeft, kan deze e-mailen naar zorgstelsel@nrc.nl.

    • Antoinette Reerink