Overleg Servië en Kosovo

In Wenen is gisteren na een onderbreking van twee jaar het directe overleg tussen de unie Servië en Montenegro en Kosovo hervat. Rapporteur Kai Eide, speciaal gezant van VN-chef Kofi Annan, zal vandaag in New York verslag uitbrengen over zijn missie in Kosovo.

De delegaties, geleid door de Servische en de Kosovaarse ministers van Decentralisatie, zeiden na afloop niets over de voortgang in het overleg. Decentralisatie is een van de belangrijkste geschilpunten. Nog maar een maand geleden wezen de Servische minderheid in Kosovo en Servië de laatste voorstellen voor decentralisatie in Kosovo van de hand. De hervorming van het lokaal bestuur is voor de Serviërs van het grootste belang, omdat ze hun mate van autonomie binnen Kosovo bepaalt.

Kai Eide, de Noorse diplomaat die in opdracht van Kofi Annan bekijkt in hoeverre Kosovo voldoet aan de eisen van de internationale gemeenschap inzake mensenrechten, respect voor minderheden, democratie en rechtsstaat, zei in Wenen dat de sfeer van het overleg ,,goed en opbouwend'' was.

De Kosovo-Albanezen eisen volledige onafhankelijkheid. Servië, waar Kosovo formeel nog steeds bij hoort, wil daar niets van weten; het biedt Kosovo `meer dan autonomie, maar minder dan onafhankelijkheid'. De afgelopen zes jaar is Kosovo door de VN bestuurd.

Waarnemers gaan er van uit dat de besprekingen over de toekomst van Kosovo uiteindelijk zullen uitmonden in een `voorwaardelijke onafhankelijkheid', waarbij de soevereiniteit van de regio aan bepaalde beperkingen wordt onderworpen.

De internationale gemeenschap, inclusief de VS en Rusland, zou het daarover goeddeels eens zijn. Details over de beperking van de soevereiniteit moeten nog worden uitgewerkt. Het VN-bestuur zou zeker nog twee jaar blijven bestaan. Servië zal die oplossing niet accepteren, aldus deze waarnemers, maar het zal die oplossing opgelegd krijgen.