Opmaat

In de tabel bij het artikel De financiële controleur als reddende engel (15 september, pagina 17) wordt Opmaat in Zwijndrecht genoemd als een van de zorginstellingen die in 2001 financiële steun ontving van het College Tarieven Gezondheidszorg. Dit moet zijn 's Heeren Loo Opmaat in Bedum.