Onderwijssysteem nekt het leesgedrag

In de 31 jaar dat ik leraar Frans ben, heb ik maar zelden leerlingen gekend die lezen echt leuk vonden, althans lezen voor `de lijst'. Van uittrekselboeken als Aperçu en Der rote Faden werd al in mijn eigen schooltijd driftig gebruik gemaakt. Daarom heb ik zelf altijd geprobeerd zoveel mogelijk in de klas integrale werken te lezen. De enorme reductie in de lessentabellen van zowel de Basisvorming als de Tweede Fase heeft niet alleen geleid tot verlaging van het niveau als ook tot een beperking van de mogelijkheid een volwaardig vak te onderwijzen. Leerlingen moesten voor de komst van de Tweede Fase meestal zo'n 12 tot 15 boeken lezen voor hun eindexamen, nu officieel 10 waarvan 3 geëxamineerd mogen worden door middel van een literatuurdossier. Leerlingen hebben door hun vele betaalde nevenactiviteiten (voor het mobieltje, kleding en uitgaan) ook minder tijd.

    • Koos Wight