Nicolaas Matsier

De eerste roman van Nicolaas Matsier sinds het voor alle literaire prijzen genomineerde Gesloten huis (1994) heet Het achtenveertigste uur, en beschrijft het reilen en zeilen van de lange reeks van ambtenaren die in actie komen wanneer een vreemdeling op Schiphol om asiel vraagt.

,,De ambtenaren in wier hoofd Matsier zich verplaatst, spreken met verschillende stemmen – de een wat overtuigender dan de ander [...] Het achtenveertigste uur is een didactische, leerzame roman die niet veroordeelt, maar in afwisselend formele en vlotte taal de andere kant van de bureaucratie toont.''

Pieter Steinz, 16 september 2005

Nicolaas Matsier: Het achtenveertigste uur. De Bezige Bij, 270 blz. €23,50