Microsoft opent aanval op Google

De Amerikaanse zoekmachinegigant Google is duidelijk Microsofts grootste vijand.

Naar verluidt zou bestuursvoorzitter Steve Ballmer van softwarebedrijf Microsoft een stoel door de kamer hebben gegooid en hebben gedreigd de internetzoekmachine 'de nek om te draaien', toen een van de software-ontwerpers van het concern vorig jaar naar Google overliep. Overigens heeft Ballmer dit verhaal als 'zwaar overdreven' van de hand gewezen.

Nu lijkt Ballmer het motto `Wordt niet kwaad, maar haal je gram' te hebben omarmd. De vermeende gesprekken die Microsoft voert over het nemen van een belang in Time Warner-dochter AOL hebben in wezen Google als doelwit.

Microsoft voelt zich niet alleen bedreigd door Google's dominantie van de markt voor zoekmachines, maar ook door Google's pogingen om het bastion van Microsoft, de desktop, binnen te dringen. Ballmer wil naar verluidt AOL, dat Google's zoekmachine gebruikt, overhalen om op Microsofts zoekmachine over te stappen.

Gezien het feit dat AOL 12 procent van de omzet van Google over afgelopen boekjaar voor zijn rekening nam, zou dat een flinke klap zijn.

Ballmer ziet vermoedelijk ook andere voordelen in een samengaan van zijn eigen systeem voor 'instant messaging' (het versturen van korte tekstberichten aan vrienden en zakenrelaties waarvan je weet dat die online zijn) met dat van AOL.

Instant messaging is niet alleen op zichzelf al een interessante tak van bedrijvigheid, maar lijkt ook een buitengewoon effectief platform voor de lancering van 'voice over IP' (VoIP, ofwel internettelefonie).

Als mensen elkaar eenmaal toestaan om met korte tekstberichten op elkaars computer 'in te breken', waarom zouden ze elkaar dan ook niet op dezelfde manier willen kunnen bellen?

AOL heeft met 42 miljoen gebruikers afgelopen juli 's werelds grootste instant messaging-dienst. Die van Microsoft komt met een veel lagere 14 miljoen gebruikers op de derde plaats.

Als ze worden samengevoegd, zouden ze nog dominanter worden, waardoor het voor de vorige maand door Google gelanceerde VoIP-dienst veel moeilijker zou worden van de grond te komen.

Google-fans zullen de stap van Microsoft ongetwijfeld als 'defensief' willen karakteriseren, en dat is hij ook. Maar dat gold ook voor Microsofts entree op de markt voor webbrowsers in de jaren negentig, toen het concern zich eveneens bedreigd voelde door een beginnend internetbedrijf.

De softwaregigant ging toen zijn eigen webbrowser Internet Explorer in het Windows-besturingssysteem integreren om het daarna gratis weg te geven, waardoor het bedrijfsmodel van zijn concurrent werd ondermijnd. Die concurrent was niemand anders dan Netscape, destijds net zozeer een beurslieveling als Google dat nu is.

Dat Netscape is tegenwoordig een bleke schim van vroeger, ingebed in AOL, dat zelf ook niet veel meer is dan een schaduw van zijn vroegere kracht. Google mag nu maar hopen dat het niet wordt 'genetscaped'.

    • Hugo Dixon