Levensloopregeling

Als de regelingen op tijd klaar zijn, wil ik volgend jaar misschien meedoen aan de levensloopregeling. Is dat fiscaal onder alle omstandigheden gunstig? En mag ik het verlof opnemen op het moment dat mij dat het beste uitkomt?

(N.v.H.)

Verlof opnemen mag alleen met toestemming van de werkgever. Een levensloopregeling is in ieder geval fiscaal niet ongunstig. Maar uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat je de fiscale voordelen van de levensloopregeling ook zonder die regeling kunt bereiken. Het voordeel van de omkeerregel (geld onbelast opzijzetten tegen een hoog tarief, het laten uitkeren in de verlofperiode tegen een lager tarief) heb je ook als je zelf spaart voor verlof. In het jaar waarin je leeft van je spaargeld, is je inkomen nihil of laag. De belastingdienst accepteert het zogenoemde middelen: belasting betalen op basis van het gemiddelde inkomen over drie achtereenvolgende jaren. Het effect is hetzelfde als dat van de omkeerregel in de levensloopregeling.

De vrijstelling van vermogensrendementsheffing, die geldt voor het gespaarde levensloopbedrag, krijg je ook als je geld opzijzet in groene of ethische beleggingsfondsen. En de extra heffingskorting die je krijgt in de levensloopregeling komt netto ongeveer overeen met het fiscale voordeel dat werknemers in de laagste belastingschijf ook al hebben in de spaarloonregeling. Voor mensen die vallen in de hogere belastingschijven is de spaarloonregeling zelfs interessanter. En in hetzelfde jaar meedoen aan beide regelingen mag niet.

De levensloopregeling is volgens het CPB fiscaal vooral interessant voor mensen die hun opbouw gebruiken voor vroegpensioen. Als je namelijk een paar jaar eerder stopt met werken en genoegen neemt met een lager inkomen, vervalt het voordeel van middelen namelijk. En dan is het juist verstandig om van de omkeerregel te profiteren.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenzaken

    • Wilma van Hoeflaken