Kweekvlees

De in het artikel over vleesproductie genoemde methoden zijn allen typisch `bottom-up'. Een alternatieve benadering met een `top-down'-methode is te vinden in het intrigerende boek `Buitenaardse beschaving' geschreven door Stefan Denaerde, pseudoniem van wijlen A.C.M. Beers.

Hierin wordt een vorm van bio-industrie beschreven waarbij een soort nijlpaardachtige dieren zodanig onbewust zijn gemaakt dat ze zonder stress of pijn een kalfkistachtig bestaand kunnen leiden. Beademd met steriele lucht, kunstmatig gevoed, en zo nu en dan een zenuwprikkeling voor bewegingen om de vleeskwaliteit te verbeteren. Een efficiënte manier om en masse vlees te produceren, geheel in lijn met andere in hoge mate geautomatiseerde productieprocessen van deze buitenaarde zelfverzekerde Iarganen.

    • Ir. H.C. Botma