Hartmedicijn niet langer vergoed

Enkele duizenden hart- en vaatpatiënten zijn in problemen gekomen omdat ze een noodzakelijk medicijn niet langer vergoed krijgen.

Pagina 2