Computer en de Tweede Fase zijn de boosdoeners

Sinds 34 jaar ben ik lerares Duits in het voortgezet onderwijs (havo/vwo). Sinds 1979 ben ik werkzaam op een scholengemeenschap in Naaldwijk. Ik ben het volkomen met Cyrille Offermans eens dat langzamerhand steeds minder wordt gelezen. Wat de leerlingen betreft, komt dat enerzijds door de opkomst van de computer en het drukke leven dat de leerlingen tegenwoordig leiden. Anderzijds is de boosdoener de invoering van de Tweede Fase, waarmee voor de moderne vreemde talen de verplichte boekenlijst verdween en voor het vak Nederlands het aantal te lezen literaire werken drastisch werd beperkt.

Voor de collega's geldt: velen lezen zelden of nooit een literair werk. De talendocenten vormen wat dat betreft een uitzondering. Hoewel: ook zij lezen vaak minder dan vroeger.