Albada Jelgersma 2

Al vele jaren lees ik de NRC met veel genoegen. Nog nooit heb ik gereageerd op een artikel.

Het artikel `Ik ga door' komt op een moment dat ik zelf pech heb. Door een heupoperatie mag ik mijn been drie maanden niet gebruiken. Ik ben zelf ondernemer en dan is het zeer lastig als je zo afhankelijk bent. Zoals het er nu naar uitziet, kom ik weer tot lopen maar helaas ontkom ik soms niet aan sombere buien. Als 48-jarige vind ik mij nogal jong om heupproblemen te hebben en bepaalde sporten en bewegingen niet meer te kunnen en mogen doen. Bij het lezen van het artikel vind ik motivatie en kracht om niet bij de pakken neer te zitten en te werken aan de toekomst en te genieten van wat ik wél kan.

Ik bewonder het doorzettingsvermogen van de heer Albada Jelgersma. Hij was mij al eerder opgevallen in zijn strijd voor het behoud van de onderneming die zijn vader is gestart en hij heeft uitgebouwd. Dit soort echte ondernemers zijn belangrijk voor ons allemaal.

Het is helaas waar dat als het je voor de wind gaat, er mensen in je omgeving komen die misbruik maken van situaties. Ook ik heb dat diverse keren meegemaakt, maar het valt niet te vermijden. Je moet mensen in een onderneming vertrouwen kunnen geven, anders blijf je een eenmanszaak. Het ergste vond ik dat een goede vriend, die ik vertrouwde en die medeaandeelhouder was in mijn firma, vertrok nadat hij de buit binnen had. Dit leidde tot een rechtszaak waar uiteindelijk alleen advocaten beter van werden. Een belangrijke spreuk voor mij als het tegenzit is: zonder weerstand geen vooruitgang. Dan neem ik het verlies en ga weer verder.

    • Ton Bos Almere