Akkoord nieuwe cao politie tot 2007

De politiebonden en minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) hebben gisteren een akkoord op hoofdlijnen bereikt over een nieuwe CAO voor de politie. De voorgenomen collectieve arbeidsovereenkomst is tot eind 2007 van kracht. Dat hebben de politiebonden ACP, NPB en VMHP en Remkes laten weten.

De bonden verwachten dat over enkele weken de definitieve CAO met Remkes, de werkgever van de politie, kan worden vastgesteld. Aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden gingen de grootste politieacties ooit vooraf.

De politie krijgt met terugwerkende kracht vanaf afgelopen juni een loonsverhoging van 1 procent, met een minimum van 25 euro. Juni volgend jaar krijgen de agenten nog eens 1 procent meer salaris, ook met een minimum van 25 euro. In juni 2007 ontvangt de politie volledige prijscompensatie. Bovendien hebben politiemensen in 2006 en 2007 recht op een eenmalige uitkering van 250 euro.

De voorzieningen voor dienstongevallen en beroepsziekten blijven onaangetast, zo is afgesproken. Verder is besloten een nieuwe ziektekostenregeling voor politiemensen te bedenken. Aanvankelijk zouden twee groepen agenten er in het nieuwe ziektekosten stelsel erop achteruit gaan. De toeslag voor de nachtdienst in het weekend gaat omhoog. Agenten kunnen op 60- of 61-jarige leeftijd met pensioen, is overeengekomen. Politiemensen gaan 1 procent langer werken, zonder dat er extra loon tegenover staat. Dat betekent dat er omgerekend 500 meer agenten op straat komen.

G. van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP, toonde zich ,,tevreden'' over het akkoord. ,,We hebben het maximale behaald.'' NPB-voorzitter H. van Duijn: ,,We hebben verschrikkelijk veel overeind gehouden.''

Remkes laat weten tevreden te zijn dat nieuwe acties van de baan zijn. Volgens zijn woordvoerder drukt de bewindsman met het akkoord vooral zijn waardering uit voor politiemensen, die vaak zwaar en moeilijk werk doen.