V/d Berg: geen geld

De failliete valutahandelaar René van den Berg is gisteren niet, zoals hij steeds beloofde, met de 80 miljoen euro over de brug gekomen voor de 1.400 mensen die hem de laatste jaren grote sommen geld hadden geleend. Van den Berg zit nog altijd vast in de Koepelgevangenis in Haarlem. De rechter beslist vandaag of maandag over verlenging van zijn hechtenis.

Curator Tony van Hees publiceerde gisteren zijn vijfde faillissementsverslag. Daarin schrijft hij dat nog lang niet alle bezittingen van Van den Berg boven water zijn. De informatie die Van den Berg hierover geeft is nog altijd onvolledig. ,,Hij heeft bezittingen naar plaatsen gebracht waar zij moeilijk te traceren zijn'', schrijft Van Hees. In een toelichting zegt hij dat Van den Bergs bezittingen ,,vooral in het buitenland zitten''. Administratie hierover ontbreekt. Een stuk grond in Turkije dat Van den Berg in 2003 voor 3 miljoen euro zou hebben aangekocht, via een bekende ,,van een broodjeszaak'', heeft de curator getaxeerd op 32.000 euro, een fractie van de 10 miljoen die Van den Berg als waarde had opgegeven.

Van de Joegoslaaf van wie Van den Berg lappen grond in Tsjechië had aangekocht, ontbreekt nog elk spoor. Een voorstel van de curator om onder strikte voorwaarden naar die persoon te zoeken heeft Van den Berg in beraad. De omvang van de vorderingen is opgelopen tot 160 miljoen euro.