Streng Brits wetsvoorstel tegen terreur

Nieuwe Britse wetsvoorstellen moeten het mogelijk maken verdachten van terrorisme drie maanden vast te houden zonder enige vorm van aanklacht.

Veel leden van de oppositie en vertegenwoordigers van burgerrechtenorganisaties hebben aangegeven dat ze een termijn van drie maanden zonder aanklacht te lang achten. Nu is die termijn nog maximaal twee weken. Het is vooral de politie, die steeds op een periode van drie maanden heeft aangedrongen.

Ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken Charles Clarke, die gisteren het voorstel indiende, blijkt persoonlijk nog twijfels te kennen. Per vergissing verzonden zijn medewerkers een eerdere versie van de voorstellen naar het Lagerhuis. Daarin kwam een passage voor, waarin Clarke aangaf dat er wat hem betreft nog over de duur van de termijn van drie maanden kan worden gesproken.

De voorstellen van Clarke behelzen verder forse maximumstraffen voor het aanzetten tot en het assisteren bij terrorisme. Wie terroristische daden van de afgelopen twintig jaar verheerlijkt, riskeert een maximum van vijf jaar celstraf. Op het publiceren of verspreiden van lectuur waarin mensen worden aangemoedigd tot terrorisme, komt maximaal zeven jaar te staan. Wie willens en wetens assistentie verleent aan terroristische acties van anderen kan daarvoor op grond van de nieuwe voorstellen levenslang krijgen. Wie in algemene zin terroristen helpt opleiden, in Groot-Brittannië of in het buitenland, riskeert een gevangenisstraf van tien jaar. Ook organisaties die terrorisme verheerlijken kunnen worden verboden.

Premier Tony Blair verdedigde vanmorgen in een interview met de BBC de strengere aanpak. Zijn regering had volgens hem in het verleden verzuimd een duidelijk signaal te geven dat terrorisme en het aanzetten daartoe niet getolereerd worden. Zorgen over de burgerlijke vrijheden wees hij van de hand. ,,Voor zover ik weet hebben de mensen altijd aanvaard dat bij rechten ook verantwoordelijkheden horen'', aldus Blair.

Vlak voor Clarke zijn wetsvoorstellen aankondigde had de politie zeven Algerijnen opgepakt, die enkele maanden geleden waren vrijgesproken van betrokkenheid bij de voorbereidingen van een nooit uitgevoerde aanslag met chemische wapens. De autoriteiten willen hen het land uitzetten naar Algerije. Hun advocaten waarschuwen echter dat hun cliënten daar mogelijk gemarteld worden. De regering heeft Algerije om de garantie gevraagd dat de mannen niet worden mishandeld. Een beroepsprocedure tegen uitzetting kan nog twee jaar duren.