SP kiest voor kleine bedrijven

De Socialistische Partij komt in actie voor kleine ondernemers. De SP pleit in haar alternatieve begroting voor belastingverlaging voor kleine en startende ondernemers. ,,Het midden- en kleinbedrijf is maatschappelijk belangrijk, het vormt de motor van de economie'', zegt Kamerlid Kant. ,,De SP is heel erg voor ondernemers, maar niet voor zakkenvullers.''

Kant zegt dat de SP tegen een algemene verlaging van de vennootschapsbelasting is, omdat grote ondernemingen hiervan profiteren. Het kabinet wil die belasting volgend jaar voor alle bedrijven verlagen naar 29,6 procent. De SP wil vasthouden aan het huidige tarief van 31,5 procent. Het verschil, goed voor 600 miljoen euro, wil de SP gebruiken om het zogenoemde opstaptarief voor kleine ondernemingen te verlagen tot 23,5 procent en om het bedrag waarover dit tarief geheven wordt, te verdubbelen van 22.000 naar 44.000 euro. In het Belastingplan van het kabinet gaat het opstaptarief volgend jaar naar 25,5 procent en er is discussie over verdubbeling van de winstgrondslag.

,,We willen naast onze sociale kant voor burgers nu ook onze fiscale kant voor ondernemers laten zien'', zegt Kant. Ze kondigt een offensief aan om kleine ondernemers te steunen waarbij de SP trouw blijft aan nivellering, want grote bedrijven moeten de lastenverlichting voor kleine en startende bedrijven opbrengen. ,,De manier waarop we ons inzetten voor burgers, gaan we nu ook voor bedrijven doen.'' Ook wil de SP de investeringsaftrek voor beginnende ondernemers verdubbelen.

    • Roel Janssen