OM moet altijd onpartijdig zijn 2

De reeks beledigingen richting de kiezer, de litanie van onwaarachtige excuses hebben een grens overschreden. Zie bijvoorbeeld de reacties ten tijde van het referendum over de Europese Grondwet, minister Veerman en nu minister Donner die de bijl aan de wortel van de rechtsstaat blijkt te leggen door het aanvankelijk bagatelliseren van het afschuwelijke falen van en beschermen van de aan hem onderhorige instituties.

De sofismen van minister Donner in de Kamer riepen afkeer op voor het politieke debat in dit land, gehoord zijn zwakke verweer tegen de argumenten van onder anderen de woordvoerder van de PvdA, en zelfs van coalitiegenoten. Wil de politiek de kiezer meer betrekken bij het welzijn van het land, dan zal er scherper en minder versluierend moeten worden gedebatteerd.

Niemand heeft de moed om afstand te nemen van dit kabinet, zonder twijfel uit angst voor nieuwe verkiezingen waarbij de regeringspartijen een deel van hun electoraat zullen verliezen.

De hoop in Den Haag is gevestigd op een verondersteld gebrek aan geheugen bij de Nederlandse kiezer. Dat is arrogantie van de macht. Het is de taak van iedere fatsoenlijke Nederlander om de herinnering aan deze vertoningen tot aan de volgende verkiezingen levend te houden.

    • Drs. G. Kleis