Millenniumdoelen van de VN in 2015

De Verenigde Naties heeft al in 1990 acht millenniumdoelen geformuleerd, Millennium Development Goals, met de bijbehorende streefcijfers. Op de VN-top deze week zijn deze voornemens voor 2015 nogmaals bekrachtigd, al hebben ze geen dwingende juridische status.

Honger en armoede

In 2015 moeten extreme armoede en honger zijn uitgebannen. Het percentage mensen dat moet rondkomen van minder dan 1 dollar per dag is in 2015 tot de helft verminderd vergeleken met 1990. Het percentage dat honger lijdt moet ten opzichte van 1990 met de helft zijn teruggebracht.

Naar school

In 2015 moeten alle jongens en meisjes in de gelegenheid zijn naar de basisschool te gaan.

Gelijke rechten

In 2015 moeten mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. De verschillen tussen jongens en meisjes moeten in het basis- en voortgezet onderwijs in 2005 zijn verdwenen, en op alle onderwijsniveaus in 2015.

Kindersterfte

In 2015 moet de sterfte onder kinderen tot vijf jaar met tweederde zijn afgenomen.

Vrouwensterfte

In 2015 moet het aantal vrouwen dat sterft in het kraambed met 75 procent (= 400.000 vrouwen) zijn verminderd.

Ziekten

In 2015 moet de verspreiding van ziekten als aids, malaria en tuberculose zijn gestopt.

Duurzame ontwikkeling

In 2015 moeten de principes van duurzame ontwikkeling zijn geïntegreerd in het beleid op alle niveaus. Het verlies aan natuurlijke hulpbronnen moet tot staan zijn gebracht en het aantal mensen dat geen toegang heeft tot veilig drinkwater en elementaire sanitaire voorzieningen moet zijn gehalveerd. In 2020 moeten 100 miljoen sloppenbewoners een beter leven hebben.

Ontwikkelingssamenwerking

In 2015 moet de wereld beschikken over een open, gereguleerd, voorspelbaar en niet-discriminatoir systeem voor handel en financiën. Arme landen moet extra steun en kwijtschelding van hun schulden krijgen. Er moet voldoende en fatsoenlijk werk voor jongeren in ontwikkelingslanden zijn. Ontwikkelingslanden moet beschikken over goede en betaalbare medicijnen en devruchten plukken van nieuwe technologie, met name ict. Eilandstaten en landen zonder toegang tot de zee krijgen extra aandacht.