`Kop Noord-Holland bij Friesland'

De Kop van Noord-Holland zal beter floreren onder Fries bestuur. Daarvoor pleit de Groningse hoogleraar staatsrecht D.J. Elzinga.

De zeven gemeentes in de Kop van Noord-Holland (waaronder Den Helder) hebben dezelfde kenmerken, mogelijkheden en problemen als de provincie Friesland en kunnen daarom het beste worden samengevoegd met deze provincie.

Elzinga: ,,De Kop van Noord-Holland heeft niks met Amsterdam en Haarlem. Men klaagt nu al dat het provinciebestuur te weinig aandacht heeft voor hun belangen.'' Het landsdeel sluit in zijn visie ,,naadloos'' aan op Friesland. ,,Zowel het noordelijk deel van Noord-Holland als Friesland bestaat uit landelijk gebied met veel water en dijken. Ook de werkgelegenheidsproblematiek en de toeristische kansen zijn vrijwel identiek.''

Elzinga, die voorzitter was van de staatscommissie die het huidige kabinet heeft geadviseerd over het gekozen burgemeesterschap, is tegenstander van het morrelen aan bevoegdheden van bestuurlijk sterke provincies, waaronder hij Friesland schaart. ,,Friesland, maar ook bijvoorbeeld Gelderland hebben betekenis als bestuursinstituut.'' Dat geldt in zijn visie niet voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, die worden overvleugeld door de steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Deze drie grote steden moeten een stadsprovincie worden, vindt Elzinga. ,,Ik pleit voor het creëren van provinciesteden, zoals ook Duitsland een stadsstaat Hamburg heeft. Hiervoor hoef je de Grondwet niet te wijzigen.''

Als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam stadsprovincies zijn, kunnen Noord- en Zuid-Holland verdwijnen, oordeelt hij. ,,Een deel van Noord-Holland kun je dan onderbrengen bij Friesland.''

J. Staatsen, burgemeester van Den Helder en tevens voorzitter van het samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland noemt samenvoeging met Friesland echter ,,onlogisch en niet voor de hand liggend''.

Staatsen noemt de contacten met de provincie Noord-Holland ,,vruchtbaar en intensief''. ,,Ook in de Kop, bijvoorbeeld in Den Helder, hebben we te maken met grotestedenproblematiek, dus het is niet zo dat we alleen platteland hebben. We voelen ons content in Noord-Holland.''