Einstein

De interessante bespreking van Rob van den Berg over enkele boeken over Albert Einstein (Boeken, 02.09.05) bevatte volgens mij een foutje: Einstein was geen octrooigemachtigde, en zeker geen octrooigemachtigde derde klasse. Zelf geeft de recensent al aan dat Einstein werkte bij `het octrooibureau' in Bern, dit zal de overheidsinstantie zijn die octrooien verleent. Hij was dus octrooionderzoeker (Duits: Prüfer; Engels: Examiner) die octrooiaanvragen aan de wet moet toetsen, niet een octrooigemachtigde die namens zijn cliënten octrooiaanvragen indient.

    • Romano Beitsma