Een sympathieke Duveldrinker uit Brugge

Pieter Aspe is met een totale verkoop van rond de één miljoen exemplaren Vlaanderens populairste thrillerschrijver. Met zeventien titels in tien jaar is hij vermoedelijk ook de productiefste. En sinds 2001 is hij dankzij de Hercule Poirotprijs voor Zoenoffer ook `officieel' erkend als policier-auteur. Wat er nog aan ontbrak was een televisieserie met boekverfilmingen gespeeld door een vaste cast van goede acteurs, maar ook die is hem inmiddels ten deel gevallen. De serie die naar het voorbeeld van `onze' Baantjer eenvoudigweg Aspe heet is charmant, maar zoals bij de meeste politieseries zit de vriendelijke uitstraling de spanning wel danig in de weg.

De formule van Aspe is eenvoudig, elegant en keurig voorzien van eigentijdse trekjes: politiecommissaris Pieter van In is een gevoelsmens van rond de vijftig, die, gesecondeerd door zijn plichtsgetrouwe homoseksuele brigadier Guido Versavel, moorden oplost in Brugge en omgeving. Hij heeft een sensitieve relatie met zijn vrouw Hannelore Martens, die hem in haar functie als onderzoeksrechter dagelijks steunt, in de wielen rijdt en intrigeert. En op de achtergrond speelt de Poolse patholoog-anatoom Zlotkrychbrto de rol van Van Ins onafhankelijke en onpeilbare vertrouwenspersoon.

In de recentste `Van In', getiteld Casino, wordt de politie geconfronteerd met een aantal moorden die samenhangen met illegaal gokken en excessieve rijken die kunnen inzetten op een mensenleven en een sadistische moordenaar. Dit perverse idee is explosief thrillermateriaal, maar bij Aspe smeult het slechts voordat het sissend uitdooft. En alle moeite die Aspe steekt in de portrettering van een echte psychopatische moordenaar maakt de arme man – die dan ook nog eens Nathan Six heet – eerder tot een meelijwekkende dwaas dan tot een griezelige bezetene. De intrigant door wie Aspe de misdaden in Blankenberge koppelt aan de politiemensen in Brugge, weet de ietwat hypochondrische Van In – en via hem de lezers – nog wel even te prikkelen, maar ook hij komt onvoldoende uit de verf. Aspes Casino kent slechts verliezers. De couleur locale van Brugge en de menselijke gevoelens van de sympathieke Duveldrinker Van In rollen roemloos naar de nul.

Pieter Aspe: Casino. Manteau/De Boekerij, 284 blz. €18,95

    • Gert Jan de Vries