Centrum voor prenatale testen

Een landelijke monitoringsinstantie gaat toezicht houden op de kwaliteit van prenatale testen bij zwangere vrouwen. Dat schrijft staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. Het centrum controleert of alle zwangeren volgens de afspraken worden geïnformeerd over de prenatale testen en of er aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Alle beroepsgroepen en laboratoria die bij de testen betrokken zijn, hebben een vertegenwoordiging in het centrum.