Bush geeft falen toe; voor herstel ruim 60 miljard

De Amerikaanse president Bush heeft beloofd ,,alles te doen wat nodig is'' om de door de orkaan Katrina verwoeste gebieden te herstellen. In een tv-toespraak gisteravond zei hij dat het Amerikaanse Congres voor de wederopbouw ruim 60 miljard dollar heeft toegezegd.

In de landelijk uitgezonden, religieus getinte rede vanuit de French Quarter in New Orleans, gaf Bush opnieuw toe dat het overheidsoptreden op alle niveaus slecht gecoördineerd en onvoldoende effectief was. Na 11 september 2001 hebben Amerikanen volgens Bush recht op effectiever optreden in tijden van nood. ,,Als de federale overheid faalt in deze plicht, ben ik, als president, verantwoordelijk voor het probleem en voor de oplossing.''

De rampenplannen van alle grote steden moeten daarom onmiddellijk worden gecontroleerd en zo nodig herzien. Bush beloofde te onderzoeken wat er was misgegaan, maar hij had het niet over instelling van een onafhankelijke commissie, waar de Democraten om gevraagd hebben.

Het was de vierde keer dat Bush het getroffen gebied bezocht sinds Katrina meer dan twee weken geleden de zuidkust van de VS trof. De president is, net als lokale en regionale overheden, scherp bekritiseerd wegens traag en besluiteloos optreden na de orkaan. Volgens Amerikaanse commentatoren probeert hij met deze toespraak het initiatief naar zich toe te trekken en de hem ongunstige trend in de opiniepeilingen te keren.

Bush wees ook op de armoede die ,,we allemaal op tv zagen'', en gaf toe dat deze ,,wortelt in een geschiedenis van raciale discriminatie''. Critici verwijten de overheid dat het vooral arme zwarten zijn die lijden onder de gevolgen van de orkaan.

De president deed diverse voorstellen om de wederopbouw op gang te helpen. Daarbij is een leidende rol weggelegd voor individueel ondernemerschap. Zo wil hij het getroffen gebied uitroepen tot een zone met lage belastingen en andere stimuleringsmaatregelen. Ook stelt hij voor land van de federale overheid te verloten onder de armen, als zij beloven erop te bouwen. Om geëvacueerden te helpen een baan te vinden kunnen zij tot 5.000 dollar steun vragen.

Om een herhaling van de ramp te voorkomen moet New Orleans meer rekening gaan houden met zijn lage ligging, zo waarschuwde Bush. Bouwregels zullen daarop moeten worden afgestemd.