WW-regeling in België afgekeurd

De Belgische regeling die nieuwkomers uit andere landen van de Europese Unie op de Belgische arbeidsmarkt uitsluit van een sociale uitkering wanneer zij geen Belgische opleiding hebben voltooid, is in strijd met het Europees recht. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg vanmorgen bepaald. De nationale wetgever mag zich er wel van vergewissen dat er een werkelijke band bestaat tussen de aanvrager van een sociale uitkering en de arbeidsmarkt van het betreffende EU-land. Maar de Belgische regeling gaat daarin te ver. o