Website moet kloof met EU overbruggen

Met de slogan '457 miljoen mensen delen één adres' is deze week een nieuwe website van het Europees Parlement (www.europarl.eu.int) de lucht ingegaan. De nieuwe site lijkt gebruikersvriendelijker dan de vorige, die qua ingewikkeldheid veel weg had van de Europese besluitvormingsstructuur.

,,Het is duidelijk dat we een kloof moeten overbruggen'', zei voorzitter Joseph Borrell van het Europees Parlement deze week in Brussel ter gelegenheid van de inwerkingtreding nieuwe site. Het internet moet daarbij een belangrijke rol spelen, want volgens Borrell wordt een belangrijk deel van de onvrede onder de burgers veroorzaakt door ,,communicatiemoeilijkheden tussen de Europese instellingen en de burgers''.

De website is in alle twintig talen van de Europese Unie te raadplegen. Dat wil zeggen de hoofdpagina's. Sommige onderliggende pagina's met bijvoorbeeld recente vergaderstukken zijn alleen in het Engels of Frans. Veel meer dan de vorige site zijn de nieuwe webpagina's van het Europees Parlement gericht op mensen van buiten.

Op de homepage staan direct de voornaamste activiteiten van het Parlement van dezelfde week vermeld. Van daaruit kan worden doorgeklikt naar live-beelden van vergaderingen van de Europese volksvertegenwoordigers. De europarlementsleden zijn via de vernieuwde site ook makkelijker te bereiken.

Het idee voor een meer gebruiksvriendelijke site dateert al van voor de afwijzing van de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland. Vanuit het Parlement is in een reeks rapporten aangedrongen op initiatieven om Europa toegankelijker te maken voor de burgers.

Bij de laatste verkiezingen voor het Parlement, vorig jaar juni, was de opkomst in de 25 landen van de unie met 44 procent weer lager dan de vorige keer. In Nederland lag de opkomst met 39 procent hoger dan in 1999 toen deze 30 procent bedroeg.