Van Ardenne belastert seculieren

CDA-minister Agnes van Ardenne komt met de bekende praatjes over het belang van religie in de samenleving (Opinie & Debat, 10 september). Steevast ook weer met de verkettering als `verlichtingsfundamentalisten' van degenen die als bonafide burgers hun seculiere samenleving verdedigen. Van Ardenne gaat echter verder dan gebruikelijk en citeert een obscure kabouter die verwijst naar de Jacobijnse terreur van Robespierre en voegt daaraan eigenhandig de Beeldenstorm toe.

Waarvandaan komt die extreme christen-democratische agressie jegens seculieren? Nergens genieten gelovigen zoveel vrijheid als in Nederland. Hier zijn alle gelovigen gelijk binnen de vrijheid van meningsuiting. Ze kunnen zeggen en schrijven en publiceren wat ze maar willen en ze worden daarin beschermd door de rechtsstaat. Daarom onderwerpt diezelfde democratische rechtsstaat hen wel aan wetten en regels. Dat steekt, zoals we bij Van Ardenne kunnen lezen.

Voor gelovigen is religie per definitie een positief verschijnsel. Daarom nemen ze altijd hun toevlucht tot drogredenen. Als een gelovige iets akeligs doet, heeft dat nooit met zijn religie te maken. Een persoonlijke afwijking of een plaatselijk gebruik is de oorzaak. Als een gelovige iets moois doet is dat nooit een individuele of lokale aangelegenheid, maar een uiting van zijn religiositeit en daarmee het zoveelste bewijs van de positieve kracht van godsdienst als zodanig. Zie Van Ardenne.

Want als je kwantitatief aan het kortste eind trekt, kun je het altijd nog gooien over de boeg van de kwalitatieve waarde van religie. Wanneer gelovigen zien dat hun staatsmacht verdwijnt, gooien ze het dan ook over een andere boeg. Nu ze door demografische ontwikkelingen hun (politieke) dominantie van de staat zijn kwijtgeraakt en daarom niet meer hun gebruiken aan anderen op kunnen leggen, ontkennen ze opeens, zoals Van Ardenne, de rol van de staat: ,,Het publieke domein is geen staatseigendom: het behoort de samenleving zelf toe.'' In Frankrijk zou ze ontslagen worden.

August Hans den Boef is auteur van `Nederland seculier!' (2003)

    • August Hans den Boef