Rome ontmantelt woonwagenkamp

Het stadsbestuur van Rome heeft gisteren een eind gemaakt aan het verblijf van ongeveer 800 Roma (zigeuners) op de vrachtwagenparkeerplaats Vicolo Savini. De toestand op het illegale woonwagenkamp zou onhoudbaar zijn geworden. De Roma zijn ondergebracht in een tentenkamp elders in Rome, in afwachting van het gereedkomen van permanente onderkomens of terugkeer naar Oost-Europa, waar velen vandaan komen. Over de ontruiming is twee maanden overlegd.