Noorderlicht

De fotomanifestatie Noorderlicht die afwisselend in Leeuwarden en in Groningen wordt georganiseerd, houdt dit jaar Groningen in haar ban. Door de stad zijn zeventig exposities georganiseerd. De hoofdtentoonstelling met werk van ongeveer 42 fotografen, heeft als thema Traces & Omens. Met deze editie van Noorderlicht proberen de tentoonstellingsmakers de context van foto's zichtbaar te maken, en doen ze een poging de kortstondigheid van het moment waarop de foto is gemaakt, te overstijgen.

De fotoreeksen van de verschillende fotografen zoeken het vooral in de kwantiteit in plaats van de kwaliteit. In de reeks Minutes to Midnight (2004) legt de Australiër Trent Parke in stemmige en grofkorrelige zwartwitfoto's het harde leven in de bush vast. Enkele foto's vallen op, zoals een geheimzinnige oplichtende gestalte met op de achtergrond een boom die dreigend zijn takken uitspreidt.

Traces & Omens is vooal goed in het laten zien van sporen. Letterlijke sporen als peuken en meubilair, maar ook de sporen die oorlogen en rampen achterlaten in het leven van mensen. De foto's zijn vooral observerend en vaak persoonlijk, maar hebben elkaar nodig om een zo breed mogelijk verhaal te vertellen. Het principe van de foto als momentopname, één beeld dat meer zegt dan duizend woorden, is terzijde geschoven. De probleemstelling dat één foto een momentopname is en geen recht doet aan de veelzijdigheid van een gebeurtenis, is daarmee eerder omzeild dan bevredigend opgelost.

Fotomanifestatie Noorderlicht, Traces & Omens t/m 9 okt in Der Aa-kerk, Akerkhof 12, Groningen. Inl. 050-3182227, www.noorderlicht.com