Neelie Kroes is voor Merkel

Eurocommissaris Neelie Kroes heeft haar uitdrukkelijke voorkeur uitgesproken voor een overwinning van de Duitse oppositieleider Angela Merkel (CDU/CSU) bij de verkiezingen van aanstaande zondag. Met Merkel als bondskanselier kan de ,,ingrijpende verandering'' plaatsvinden die Duitsland nodig heeft, aldus Kroes.

De commissaris voor mededinging schrijft dat vandaag in een opiniestuk in het dagblad Trouw, onder de kop `Europa snakt naar een vrouw als kanselier'. Een verkiezing van Merkel zou een ,,historische omwenteling zijn in de geschiedenis van ons buurland'', aldus eurocommissaris Kroes.

Volgens Kroes kan de verkiezing van de uit het voormalige Oost-Duitsland afkomstige Merkel ,,de kroon zijn op de hereniging van Duitsland''. Bovendien meent de eurocommissaris dat ,,het betrekken van meer vrouwen in het management, zowel in de publieke als in de particuliere sector'' een positieve stimulans is voor de samenleving. Kroes meent dat vrouwen in het algemeen meer gevoel hebben voor communicatie met hun medewerkers dan mannen.

Volgens de woordvoerder van Kroes kan niemand haar ervan beschuldigen haar uitspraken op ,,politieke gronden'' te hebben gedaan: ,,Mevrouw Merkel is christen-democrate en dus van een heel andere partij dan mevrouw Kroes.'' Hij zegt desgevraagd dat elk lid van de Europese Commissie vrij is aan het politieke leven deel te nemen, zolang dat het functioneren als eurocommissaris niet ondermijnt. Hij onderstreept dat Kroes haar mening geeft als politica en vrouw en niet als eurocommissaris. Hij wijst erop dat Kroes ,,al lange tijd een verdedigster is van de belangen van vrouwen''.

Het artikel leidde vandaag tijdens de dagelijkse briefing van de Europese Commissie in Brussel tot veel kritische vragen van journalisten.