Minder misdaad, maar meer geweld en arrestaties

De politie hield vorig jaar voor het vierde jaar op rij meer verdachten aan. Ook was er het afgelopen jaar wederom sprake van meer geweld. Wel nam de totale criminaliteit voor het tweede opeenvolgende jaar af. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwste Landelijke criminaliteitskaart (LCK 2004) van het Nederlands Politie Instituut (NPI). De toename van de hoeveelheid arrestaties werkt door bij het openbaar ministerie. Daar is het aantal zaken sinds 2000 met bijna 20 procent toegenomen. In 2004 arresteerde de politie 5,5 procent meer mensen dan het jaar daarvoor. In totaal ging het hierbij om 227.010 verdachten. In 1999 was dit aantal nog 167.169. Er is dus een stijging over vijf jaar van 36 procent. De criminaliteitskaart geeft een beeld van de ontwikkelingen van criminaliteit en dadergroepen van 1999 tot en met 2004. Op basis van de bestanden van de regionale politiekorpsen stelt de Dienst Nationale Recherche Informatie het landelijke aangifte- en daderbestand jaarlijks samen.