Lezersvraag

Moeten vrachtwagens uit Oost-Europese landen, bijvoorbeeld uit Polen, aan dezelfde eisen voldoen als Nederlandse vrachtwagens wanneer ze in de Europese Unie de weg opgaan? (Maarten Swart, Deventer)

Ja. In zijn algemeenheid geldt dat vrachtwagens in de Europese Unie aan dezelfde eisen, onder andere op het gebied van techniek, veiligheid en milieu, moeten voldoen. In het verleden, voordat landen uit Midden- en Oost-Europa toetraden tot de Europese Unie, konden West-Europese transportbedrijven hun (bijna) afgeschreven vrachtwagens gemakkelijk slijten op de tweedehandsmarkt in Oost-Europa. En het kwam voor dat zij vervolgens vanuit die landen concurrentie ondervonden van hun oude materieel.

Maar die tweedehandsmarkt is door de uitbreiding van de Europese Unie volledig ingestort. Europese vrachtwagen die `op' zijn, gaan tegenwoordig vaak naar het Midden-Oosten en Afrika. In het zicht van de oostwaartse uitbreiding van de Europese Unie en de voltooiing van de interne markt voor goederen is fors geïnvesteerd in het Oost-Europese vrachtwagenpark, veelal overigens door `logistieke dienstverleners' van West-Europese komaf. Het resultaat is dat vrachtwagens van internationaal opererende tranportondernemingen uit Polen, Hongarije en Tsjechië op dit moment dikwijls nieuwer en (dus) schoner zijn die van hun West-Europese concurrenten. (Europaredactie)