Kernproeven behulpzaam bij leeftijdsbepaling

De bovengrondse kernproeven die in de jaren vijftig en zestig zijn uitgevoerd, laten nog altijd zodanige sporen na dat het geboortejaar van volwassenen eruit kan worden afgeleid. In een test kon van 22 personen het geboortejaar tot op 1,6 jaar nauwkeurig worden bepaald (Nature, 15 september). Dat is handig voor forensisch onderzoek, schrijven de Zweedse en Amerikaanse wetenschappers. De methode is gebaseerd op de concentratie van C14, een zeldzame versie van het koolstofatoom, in de atmosfeer. Die concentratie nam begin jaren vijftig snel toe door de bovengrondse kernproeven in de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjet-Unie, maar daalde weer na de internationale Test Ban Treaty uit 1963. De fluctuaties in C14-concentraties zijn – ook nu nog – nauwkeurig te volgen in het tandglazuur. Omdat bekend is op welke leeftijd het glazuur van iedere tand gevormd wordt, is het geboortejaar af te leiden uit de samenstelling van het glazuur.