Kamer maant Pechtold over Antillen

De Tweede Kamer heeft minister Pechtold (Koninkrijkszaken, D66) gisteren gemaand zich diplomatieker te gedragen in zijn onderhandelingen met de Antilliaanse regering over economische en staatkundige hervormingen.

Aanleiding was Pechtolds brief aan de Kamer van 24 augustus. Daarin schreef de minister dat de economische situatie op de Antillen zo zorgwekkend is, dat deze het kabinet sterkte ,,in de opvatting dat er geen bestuurlijke veranderingen kunnen worden doorgevoerd zonder eerst concrete maatregelen te nemen om de overheidsfinanciën en de economie aan te pakken''. Een standpunt dat de Antilliaanse regering in het verkeerde keelgat schoot. De Antilliaanse premier Ys vond dat Nederland haar afspraken niet nakwam en dat Pechtold ten onrechte nieuwe eisen stelde.

Een Kamermeerderheid van CDA, VVD, PvdA en SP begreep de ergernis van Ys over Pechtolds `uitglijder' (Van Bommel, SP). CDA'er Van Fessem vroeg zich af of zo'n harde brief nodig was, terwijl Kamerlid De Vries (PvdA) de toon `nogal eenzijdig' vond. De VVD was bij monde van Kamerlid Luchtenveld ,,niet van plan om van incident naar incident te hobbelen''.

Pechtold zei dat hij in het vervolg op zijn toon zal letten, maar ook dat hij hecht aan duidelijkheid. Hij ontkende dat de gewraakte passage in de brief voorwaarden stelde aan onderhandelingen. Overigens werd de onenigheid tussen Pechtold en Ys vorige week al bijgelegd.

Verder bleek dat de PvdA niet enthousiast is over een status aparte voor Sint Maarten in de nieuwe staatsstructuur. In een referendum in 2000 stemden de inwoners van het eiland voor deze autonome status, die nu alleen aan Aruba is voorbehouden. PvdA'er De Vries vindt Sint Maarten hiervoor te klein.

Minister Pechtold voert dit weekend op Curaçao overleg met de eilanden.