Inspectie gaat extra op spoor controleren

De inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) gaat het komende jaar extra controles uitoefenen op het spooremplacement bij Amsterdam CS naar aanleiding van twee ontsporingen deze zomer.

Dat heeft de dienst vandaag meegedeeld bij de presentatie van onderzoeken naar de oorzaken van de ontsporingen.

Bij het besluit om extra inspecties uit te voeren speelt ook een rol dat op 15 augustus jongstleden een personentrein ontspoorde. In die trein zaten honderden passagiers, maar niemand raakte gewond. De resultaten van het onderzoek naar dit ongeluk worden volgende maand verwacht.

De inspectie heeft intussen ProRail, als beheerder van spoorlijnen en wissels, dringend gevraagd om ,,het ontwerp van de infrastructuur'' opnieuw te beoordelen. Daartoe is het bedrijf niet bereid. ,,Opmerkelijk is dat beide rapporten spreken over een emplacement dat in goede staat is. Daarom willen wij een nadere onderbouwing waaruit de noodzaak blijkt voor het uitvoeren van deze aanbeveling'', aldus ProRail.

In juni van dit jaar ontspoorden kort na elkaar twee goederentreinen bij Amsterdam CS. Niemand raakte gewond, maar de ravage was groot doordat zware wagens naast de rails terechtkwamen.

Bij de eerste ontsporing, op 6 juni, raakte een geladen goederentrein van het westelijk havengebied op weg naar Duitsland uit de rails door een kapot wiel. De inspectie stelt vast dat het mankement niet is geconstateerd bij de verplichte controle voor vertrek. De losgeraakte wielband kan het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud. De inspectie heeft de eigenaar opgedragen alle wagons te controleren en daarover eind deze maand te rapporteren.

Bij dit ongeval raakte ook een wissel zwaar beschadigd. Die was ten tijde van de tweede ontsporing op 10 juni nog niet hersteld. Hier ging het om een lege kolentrein van Duitsland naar het industriegebied Westhaven.

Een extra complicatie was dat de wisselbeveiliging was uitgeschakeld, waardoor de treindienstleider geen informatie had over de stand van de wissel. ,,Deze situatie was achtergebleven na herstelwerkzaamheden naar aanleiding van de eerste ontsporing'', aldus het inspectierapport. De inspecteurs concluderen dat spoorbeheerder ProRail en aannemer Strukton ,,door een werkfout deze uitschakeling niet tijdig ongedaan maakten''. De bedrijven kregen het dringende verzoek om voortaan betere afspraken te maken.

In een reactie zegt ProRail spoortrajecten ,,nadat deze zijn gerepareerd na een ongeval, intensiever te gaan controleren voordat ze weer in gebruik worden genomen''. Nadat de aannemer die de schade heeft hersteld alles is nagegaan, zal een ander bedrijf de zaak nog eens inspecteren, belooft ProRail.